Idag för 250 år sedan: 18 juli 1766

Tryckfrihetsutskottet avslutar sitt arbete Nya regler föreslås för boktryckare och bokhandlare Idag höll Stora deputationens tredje utskott, det så kallade tryckfrihetsutskottet, av allt att döma sitt sista sammanträde. Under sessionen avhandlades den tredje delen av utkastet till tryckfrihetsförordning eller den del som ber…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 14 juli 1766

Oklart om censurens framtid. Förhandsgranskningen eventuellt kvar trots tryckfrihetsreform Från Tredje utskottet. Riksdagens tryckfrihetsutskott röstade den 21 april i år för förhandscensurens fullständiga avskaffande. Det formella beslutet om tryckfrihetsförordningens utformning fattas visserligen av Stora deputationen och måste godkännas av de fyra…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 7 juli 1766

Reformarbetet fortgår trots avbräck Under dagen har Stora deputationens tredje utskott haft sitt första sammanträde sedan ledamoten Anders Chydenius blivit av med sin riksdagsplats. Chydenius har varit en drivande kraft i arbetet med en tryckfrihetsförordning, men vid dagens möte blev det tydligt att det…

Läs mer ...

Föredragsserie på Stockholms stadsarkiv

Under hösten 2016 uppmärksammar Stockholms stadsarkiv tryckfrihetsåret genom en serie föredrag i lokalerna på Kungsklippan 6. Lördagen den 3 september talar historikerna Jonas Nordin, Mats Hayen och Anna-Maria Rimm om tryckfrihet och censur under 1700-talet. Onsdag den 7 september föreläser f…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 5 juli 1766

Tryckfrihetsförordningen mot skyndsam fullbordan Från riksdagens tredje utskott. Idag hade tredje utskottet sitt första sammanträde efter att ledamoten Anders Chydenius överraskande förlorat sin riksdagsplats. Med Chydenius’ uteslutning har tryckfrihetsfrågan förlorat en av sina starkast pådrivande krafter, men det tycks inte som…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 3 juli 1766

EXTRA! ANDERS CHYDENIUS UTSLÄNGD FRÅN RIKSDAGEN! Från Riksdagen. Prosten Anders Chydenius har uteslutits från prästeståndet. Den drivande kraften i formulerandet av en tryckfrihetsförordning får inte längre delta i riksdagens arbete. Anders Chydenius (mössa), tidigare riksdagsledamot från Österbotten, har gjort…

Läs mer ...

Festskrift till Lars Vilks

Konstnären Lars Vilks har fyllt 70 år, vilket firades på hemlig plats i Köpenhamn den 20 juni. Sedan 2007 har Vilks utsatts för flera dödshot efter att ha tecknat profeten Muhammed som rondellhund. Det allvarligaste var attentatet vid Kruttønden i Köpenhamn i februari 2015…

Läs mer ...

Ungdomar omfamnar yttrandefriheten

Många projekt under Tryckfrihetsåret är glädjande nog inriktade på att stimulera den ungdomliga skaparkraften. Stadsbiblioteket i Uppsala har velat frigöra kreativiteten inom bildberättandet genom en satsning på fritt serietecknande. Föreningen Fyrhuset i Stavnäs i Värmdö har i stället satsat på ber…

Läs mer ...

Peter Forsskål och det fria ordet i Belgrad

Liksom många andra svenska beskickningar valde den svenska ambassaden i Belgrad att uppmärksamma det fria ordet på nationaldagen den 6 juni. Ambassadör Christer Asp var värd för den välbesökta konferensen Open Sweden vid vilken Serbiens premiärminister Aleksandar Vučić var en av…

Läs mer ...

Tryckfrihetsåret i Bryssel

Den 31 maj arrangerade Sveriges EU-representation tillsammans med Tidningsutgivarna (TU) ett seminarium i Bryssel om hoten mot tryckfriheten i Sverige och omvärlden. Seminariet inleddes av Anders Ahnlid, ambassadör vid Sveriges ständiga representation vid den Europeiska unionen, och Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiministern. D…

Läs mer ...