Tryckfrihetsåret 2016 är över

Tryckfrihetsåret 2016 är över, ett jubileumsår som legat sällsynt rätt i tiden. 2016 fyllde Sveriges första tryckfrihetsförordning – som också introducerade offentlighetsprincipen i svenskt statsliv – 250 år, Yttrandefrihetsgrundlagen fyllde 25 år, Pressens opinionsnämnd, journalistikens eget självregleringsorgan, fyllde hundra år. Under året har det…

Läs mer ...

Hat och hot mot kvinnliga journalister

På 250-årsdagen av den svenska tryckfrihetsförordningen den 2 december 2016 bjöd Medieinstitutet Fojo, Utrikesdepartementet, Svenska Institutet och Svenska Unescorådet in ett antal framstående internationella kvinnliga journalister och skribenter till Stockholm för att diskutera hat och hot mot mediearbetare världen över. Fojo motiverar seminariet…

Läs mer ...

Se debatt om den inställda debatten!

Fredagen den 2 december fyllde den första svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Kungliga biblioteket uppmärksammade jubileet med ett lunchsamtal om yttrandefrihet i en tid med ett allt hårdare åsiktsklimat där hot och hat blir vanligare. Samtalet föranleddes bland annat av att författaren Gellert Tamas…

Läs mer ...

Läs Riksdagens jubileumsbok här – Fritt ord 250 år

På 250-årsdagen av den första svenska tryckfrihetsförordningens födelse lanserades en diger jubileumsbok vid ett seminarium i Sveriges riksdag. Boken samlar ett drygt tjugotal författare och innehåller ny forskning om tryckfrihetens upp- och nedgångar i Sverige och Finland under det gångna kvartsmillenniet. Den…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 2 december 1766

SVERIGE HAR FÅTT EN TRYCKFRIHETSFÖRORDNING! Som första land i världen har Sverige fått en lagstadgad tryckfrihet. Efter mer än ett års förberedelser och långdragna diskussioner inom riksdagen har den nya förordningen idag vunnit laga kraft genom att undertecknas av kung Adolf Fredrik…

Läs mer ...

Tystnaden talar i Lund

Den 2 december klockan 12:30 invigs en stor yttrandefrihetskub utanför Domkyrkan i Lund. Det blir avsparken för en vecka av aktiviteter i tystnadens tecken för att markera press- och tryckfrihetens 250-årsjubileum. Emma Berginger, vice ordförande i Lunds kommunstyrelse, Anna Ringborg, projektledare på Raoul Wallenberg…

Läs mer ...