Mediegrundlagskommitténs betänkande presenterat

I dag överlämnade Mediegrundslagskommittén sitt betänkande (SOU 2016:58) till justitieminister Morgan Johansson. Den parlamentariska kommittén har letts av justitierådet Anders Eka , som presenterade arbetet och rekommendationerna vid en pressträff på Rosenbad under torsdagen. Utgångspunkten för kommitténs arbete har varit den…

Läs mer ...

Finns det en gräns för yttrandefriheten?

Var går gränsen för yttrandefriheten i vår digitala tid? Samtal på Stockholms stadsbibliotek i samarbete med Stockholms universitet. Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år. Hur viktig är den i dag? Finns det en risk att kampen mot näthatet underminerar demokratin? Eller kan en begränsning av…

Läs mer ...

Växjö: 350 + 250 + 50 = 650

I Växjö finns det i år 650 års historia att uppmärksamma: tryckfrihetsförordningens 250 och bibliotekets 350. Därtill fyller stadsbibliotekets huvudbyggnad 50 år. Allt detta uppmärksammas under en festvecka som pågår från den 30 september till den 8 oktober. Stifts- och gymnasiebiblioteket i…

Läs mer ...

Yttrandefrihetstema på Kristianstad bokfestival

Vid Kristianstad bokfestival, som äger rum från torsdag den 1 till lördag den 3 september, är tryck- och yttrandefrihet ett synligt tema. Programmet inleds på torsdagskvällen med en diskussion mellan historikern Jonas Nordin, författaren Ola Larsmo och journalisten Ulrika Knutson om ”det fria ordets betydelse…

Läs mer ...

Bokmässan, Nya Tider och yttrandefriheten

Tryckfrihetsåret har fått sin första mediestorm. Sedan bokmässan i Göteborg först gett tillträde åt, sedan uteslutit tidningen Nya Tider från deltagande har reaktionerna blivit omfattande. Temat för årets bokmässa är yttrandefrihet. Nya Tider är en nyhetstidning som av kritiker ben…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 7 augusti 1766

Stora deputationen tar över tryckfrihetsarbetet Arbetet med en reform på tryckfrihetsområdet gick idag in i ett nytt skede då riksdagens stora deputation sammanträdde på stora riddarhussalen. Ett utkast till förordning har tidigare tagits fram av det så kallade tryckfrihetsutskottet, men det är nu Stora deputationens ansvar att…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 18 juli 1766

Tryckfrihetsutskottet avslutar sitt arbete Nya regler föreslås för boktryckare och bokhandlare Idag höll Stora deputationens tredje utskott, det så kallade tryckfrihetsutskottet, av allt att döma sitt sista sammanträde. Under sessionen avhandlades den tredje delen av utkastet till tryckfrihetsförordning eller den del som ber…

Läs mer ...