Yttrandefrihetstema på Kristianstad bokfestival

Vid Kristianstad bokfestival, som äger rum från torsdag den 1 till lördag den 3 september, är tryck- och yttrandefrihet ett synligt tema. Programmet inleds på torsdagskvällen med en diskussion mellan historikern Jonas Nordin, författaren Ola Larsmo och journalisten Ulrika Knutson om ”det fria ordets betydelse…

Läs mer ...

Bokmässan, Nya Tider och yttrandfriheten

Tryckfrihetsåret har fått sin första mediestorm. Sedan bokmässan i Göteborg först gett tillträde åt, sedan uteslutit tidningen Nya Tider från deltagande har reaktionerna blivit omfattande. Temat för årets bokmässa är yttrandefrihet. Nya Tider är en nyhetstidning som av kritiker ben…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 7 augusti 1766

Stora deputationen tar över tryckfrihetsarbetet Arbetet med en reform på tryckfrihetsområdet gick idag in i ett nytt skede då riksdagens stora deputation sammanträdde på stora riddarhussalen. Ett utkast till förordning har tidigare tagits fram av det så kallade tryckfrihetsutskottet, men det är nu Stora deputationens ansvar att…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 18 juli 1766

Tryckfrihetsutskottet avslutar sitt arbete Nya regler föreslås för boktryckare och bokhandlare Idag höll Stora deputationens tredje utskott, det så kallade tryckfrihetsutskottet, av allt att döma sitt sista sammanträde. Under sessionen avhandlades den tredje delen av utkastet till tryckfrihetsförordning eller den del som ber…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 14 juli 1766

Oklart om censurens framtid. Förhandsgranskningen eventuellt kvar trots tryckfrihetsreform Från Tredje utskottet. Riksdagens tryckfrihetsutskott röstade den 21 april i år för förhandscensurens fullständiga avskaffande. Det formella beslutet om tryckfrihetsförordningens utformning fattas visserligen av Stora deputationen och måste godkännas av de fyra…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 7 juli 1766

Reformarbetet fortgår trots avbräck Under dagen har Stora deputationens tredje utskott haft sitt första sammanträde sedan ledamoten Anders Chydenius blivit av med sin riksdagsplats. Chydenius har varit en drivande kraft i arbetet med en tryckfrihetsförordning, men vid dagens möte blev det tydligt att det…

Läs mer ...

Föredragsserie på Stockholms stadsarkiv

Under hösten 2016 uppmärksammar Stockholms stadsarkiv tryckfrihetsåret genom en serie föredrag i lokalerna på Kungsklippan 6. Lördagen den 3 september talar historikerna Jonas Nordin, Mats Hayen och Anna-Maria Rimm om tryckfrihet och censur under 1700-talet. Onsdag den 7 september föreläser f…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 5 juli 1766

Tryckfrihetsförordningen mot skyndsam fullbordan Från riksdagens tredje utskott. Idag hade tredje utskottet sitt första sammanträde efter att ledamoten Anders Chydenius överraskande förlorat sin riksdagsplats. Med Chydenius’ uteslutning har tryckfrihetsfrågan förlorat en av sina starkast pådrivande krafter, men det tycks inte som…

Läs mer ...