Idag för 250 år sedan: 29 augusti 1765

Tredje utskottet inleder arbetet med en tryckfrihetsförordning

Från Riksdagen. I dag har tredje utskottet haft sitt första sammanträde. Utskottet sammanträder under ordförandeskap av herr lagmannen baron Gustaf Gottfrid Reuterholm för att utreda hur en skälig tryckfrihet ska kunna införas och vara utformad. Uppdraget kommer från grundlagsutredningen i Stora deputationen och i utskottets arbete ingår att utreda hur allmänheten lättare ska kunna få nödvändig information om sina lagliga rättigheter. Deputationen hoppas också att tryckfrihet ska bidra till en minskning av de skadliga rykten som sprids bland allmänheten.

Utskottet inledde dagens sammanträde med att läsa upp det tryckfrihetsbetänkande som Stora deputationen avlämnade vid riksdagen för tre år sedan. Borgmästaren Leonard De la Rose från Skanör, som är en av borgarståndets representanter i utskottet, ansåg att protokollen från den tidigare tryckfrihetsdeputationen borde vara tillgängliga för utskottet. Herr statssekreteraren och bokcensorn Niclas von Oelrecih, som deltagit redan i arbetet för tre år sedan, berättade dock att några protokoll aldrig förts. Detta fick komminister Anders Chydenius från Österbotten att fråga om betänkandet verkligen hade överlämnats till ständerna vid föregående riksdag. Frågan utlöste ett mindre meningsutbyte. Vad som egentligen hänt tycks det råda oklarheter kring. Säkert är dock att betänkandet aldrig diskuterades av de fyra stånden fastän det hade lämnats vidare av Stora deputationen.

Det hettade till vid ett tillfälle under dagens sammanträde då komminister Chydenius betonade att en tryckfrihetslag måste formuleras så att den blir svår att upphäva. Kommendanten i Skanör Erik Linderstedt menade att detta i första hand var en fråga för lagutskottet. Det återstår att se hur tredje utskottet kommer att behandla frågan i sitt fortsatta arbete. Ledamöterna har gott om tid att tänka över ärendet. Nästa sammanträde med utskottet är om två månader, den 29 oktober.

Jonas Nordin

Other posts

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.