Idag för 250 år sedan: Om källorna

Inläggen under rubriken ”Idag för 250 år sedan” utgår från de samtida protokollen. Här följs hur tryckfrihetsförordningen successivt växte fram vid riksdagen 1765–1766.

Vid riksdagen 1765–1766 tillsattes en särskild grundlagsutredning kallad Stora deputationen. Deputationens arbete delades upp på flera utskott, varav ”Tredje utskottet” fick i uppdrag att utreda tryckfrihetsfrågan. Tredje utskottet bestod av femton ledamöter – sex adelsmän samt tre vardera från präste-, borgar- och bondeståndet. Därtill var censorn Niclas von Oelreich adjungerad och deltog i de flesta mötena.

Tredje utskottet sammanträdde sammanlagt 21 gånger mellan 29 augusti 1765 och 18 juli 1766 innan man överlämnade sitt slutbetänkande till Stora deputationen.

Utskottets protokoll finns på Riksarkivet i en volym med beteckningen R3405. Stora deputationens överläggningar om tryckfriheten finns i volymen R3404.

Viktigt material finns också publicerat i Anders Chydenius samlade skrifter, 2: 1765–1776. Utgivna av Maren Johansson & Pertti Hyttinen (Helsingfors & Stockholm 2013)

Sidan med källuppgifter uppdateras fortlöpande.

Bland annat följande litteratur har kommit till användning:

Burius, Anders, Ömhet om friheten: studier i frihetstidens censurpolitik (Uppsala 1984)

Eek, Hilding, ”1766 års tryckfrihetsförordning, dess tillkomst och betydelse i rättsutvecklingen”, Statsvetenskaplig tidskrift, 46 (1943)

Kjellin, Gunnar, Rikshistoriografen Anders Schönberg (Lund 1952)

Tilas, Daniel, Anteckningar och brev från riksdagen 1765–1766 (Stockholm 1974)

Virrankoski, Pentti, Anders Chydenius: demokratisk politiker i upplysningens tid (Stockholm 1995)

Bilder:

28/8 2015: Esbjörn Christian Reuterholm. KB, Sv. Portr.

29/10 2015: Johan Sevenbom, Utsikt från Röda bodarna 1768. Stockholmskällan

3/11 2015: Johann Mathias Gesner, Göttingen, gravyr. Wikipedia

5/11 2015: Imprimaturstämpel från Johan Fredrik Kryger, En wäns bref i Stockholm til sin wän på landet (1755). KB

7/11 2015: Detalj från protokollssida, 7/11 1765, R3405, Riksarkivet

8/11 2015: Anders Nordencrantz graverad av Jacob Gillberg 1772. Uppsala universitetsbibliotek

12/11 2015: Siluettbild av Anders Schönberg. Svenskt biografiskt lexikon

20/11 2015: Biblioteket på Leufsta bruk. Uppsala universitetsbibliotek

22/11 2015: Sveriges kungalängd (utsnitt) av Petter Loren Hoffbro. KB: Liggfol., Bland., 243/50 d, 1700–1829

27/11 2015: Daniel Defoe från todayifoundout.com.

27/11 2015: Titus Oates från spartacus-educational.com.

9/12 2015: Europa 1760 från globalsecurity.org.

12/12 2015: John Wilkes målad av Richard Houston och i en gravyr av William Hogarth, båda hämtade från engelska Wikipedia.

18/12 2015: Anders Johan von Höpken från Historiesajten; Anders Chydenius, graverad av Johan Fredrik Martin 1805, KB, Sv. Portr.

19/2 2016: Stockholms gamla rådstuga tecknad av Erik Palmstedt före rivningen 1768, från Wikipedia. Stockholms gamla rådstuga, fasadritning av Johan Eberhard Carlberg, 1720-tal, från Stockholmskällan.

24/2 2016: Franske ambassadörens residens på Drottninggatan vid kronprins Adolf Fredriks ankomst till Stockholm, oktober 1743. Laverad pennteckning av Olof von Dalin, utsnitt (kopia utförd av Daniel Tilas). KB, Tilas. Foto: Björn Green.

7/4 2016: Adolf Fredriks val till svensk tronföljare på Rikssalen i Kungshuset 23 juni 1743, okänd konstnär, utsnitt. Foto: Björn Green.

2/12 2016: Daniel Tilas. Vänersborgs museum, Digitalt museum.

Jonas Nordin

Other posts

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.