Arkiv månadsvis: augusti 2015

Idag för 250 år sedan: 29 augusti 1765

Tredje utskottet inleder arbetet med en tryckfrihetsförordning Från Riksdagen. I dag har tredje utskottet haft sitt första sammanträde. Utskottet sammanträder under ordförandeskap av herr lagmannen baron Gustaf Gottfrid Reuterholm för att utreda hur en skälig tryckfrihet ska kunna införas och vara…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: Om källorna

Inläggen under rubriken ”Idag för 250 år sedan” utgår från de samtida protokollen. Här följs hur tryckfrihetsförordningen successivt växte fram vid riksdagen 1765–1766. Vid riksdagen 1765–1766 tillsattes en särskild grundlagsutredning kallad Stora deputationen. Deputationens arbete delades upp…

Läs mer ...

Välkommen till Fritt ord 250!

Tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen 1766–2016 Webbplatsen Frittord250.se samlar meddelanden, information och material rörande Tryckfrihetsåret 2016. År 2016 fyller offentlighetsprincipen och den första svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Under Tryckfrihetsåret 2016 kommer en mängd myndigheter, organisationer, föreningar och enskilda intressenter att ha programaktiviteter…

Läs mer ...