Förläggarna sviker yttrandefriheten

Under årets bokmässa i Frankfurt har yttrandefriheten drabbats av ett bakslag. Den internationella sammanslutningen av bokförläggare beslöt vid sin generalförsamling den 15 oktober att låta den kinesiska och den saudiarabiska förläggarföreningen inträda i sin krets. Båda dessa föreningar utövar den statliga censuren i sina länder.

I International Publishers Association (IPA, grundad 1896) ingår över sextio förläggarföreningar från mer än femtio länder i hela världen. Medlemmarna skall enligt stadgarna 1) vara frivilliga sammanslutningar, fristående från statliga och andra myndigheter och 2) arbeta aktivt för upphovsrätt, yttrandefrihet och läskunnighet. Även föreningar i stater med inskränkt yttrandefrihet kan bli medlemmar om de verkar för friheten i opposition mot statsmakten. Således har den turkiska förening som står upp för yttrandefrihet blivit medlem, inte den regimtrogna.

Föreningar som går auktoritära statsmakters ärenden har inte släppts in i IPA trots att starka krafter har pressat på. Den kinesiska PAC (Publishers Association of China) har länge yrkat på att få komma in med hänvisning till att Kina är världens största land. IPA sände därför 2005 en delegation, där jag ingick, till Peking för att bilda sig en egen uppfattning om situationen.

Det visade sig att PAC i praktiken ingår i en statlig myndighet och utför sitt censuruppdrag med noggrannhet. Man ger ut direktiv om vad som får och inte får publiceras och delar ut ISBN-nummer endast till förlag som följer dessa. Eftersom det inte är tillåtet att sprida böcker utan ISBN-nummer tvingas de förlag som avviker från direktiven att anpassa sig. Metoden kom till användning inför olympiaden 2006, då man stoppade böcker om kinesisk samtidshistoria. Partiet och statsmakten ville hindra skildringar av kulturrevolutionen.

Mot denna bakgrund är det desto märkligare att IPA:s ledning – med ordföranden Richard Charkin, Bloomsbury, och generalsekreteraren José Borghino i spetsen – satte upp ett inval av Kinas och Saudiarabiens ”föreningar” på dagordningen för årets generalförsamling. Det hedrar freedom to publish-kommittén, där den svenske förläggaren Ola Wallin är ordförande, att man satte sig emot detta. Och det är uppseendeväckande att kommittén led nederlag vid årsmötet.

Generalförsamlingens majoritet med USA:s, Storbritanniens, Nederländernas och Argentinas förläggarföreningar i spetsen gick nämligen på ordförandens linje och röstade in de två censurutövande föreningarna. Ett femtontal föreningar ville hålla fast vid IPA:s stadgeenliga försvar för yttrandefriheten och röstade emot. Bland dem fanns Tysklands, Frankrikes och de nordiska ländernas förläggare.

”Vi som tog ställning emot de kinesiska och saudiska föreningarnas inträde är chockade över omröstningens resultat, inte minst därför att freedom to publish-kommittén sagt nej”, säger Eva Bonnier som är ordförande i Svenska Förläggareföreningen och ledamot i IPA:s styrelse.

Ska den svenska föreningen nu lämna IPA? frågar Respons.

”Just nu vet vi inte hur vi ska gå vidare. Det är något vi får diskutera under den närmaste tiden”, svarar Eva Bonnier.

Lars Grahn är senior editor på Respons.


 

Texten är ursprungligen publicerad i Respons, 2015:5.

Jonas Nordin

Other posts

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.