Idag för 250 år sedan: 12 november 1765

Tredje utskottet granskar tidigare tryckfrihetsbetänkanden

Från Riksdagen. Tredje utskottet läste i dag upp de tre tryckfrihetsbetänkanden som framställdes vid förra riksdagen 1760–1762. De har författats av rikshistoriografen Anders Schönberg (bilden), kapten Gustaf Cederström samt Anders Kraftman, som är lektor i Borgå.

Eftersom inget av dessa betänkanden har föredragits på riksdagen har de heller inte registrerats bland riksdagens handlingar. De har i stället inlämnats i år av respektive författare för att kunna vara till nytta i Tredje utskottets arbete.

Schönberg framhåller i sitt betänkande att tryckfrihet är en naturlig rättighet i fria samhällen som det svenska. Det måste dock finnas vissa begränsningar kring sådant som rör religionen, statens säkerhet och goda seder, anser han. Samma tankar återkom i Cederströms betänkande, men han föreslår också att censuren hädanefter ska vara en frivillig begränsning. Censorn ska inte kunna förbjuda en publicering, men om en författare publicerar något mot censorns inrådan så kan han inte räkna med att vara skyddad mot åtal. Detta är en ny och originell tanke som, så vitt Frittord250 erfar, inte har prövats i något annat land.

Kraftmans betänkande innehöll en principfast plädering för tryckfriheten. Utan den kan inte riksdagen få den information som krävs för att stifta goda lagar. Regering och domstolar kan heller inte få nödvändig kännedom om lagarnas funktion och ämbetsmännen vet inte var gränserna går för deras myndighetsutövning. Kraftman menade också att tryckfriheten är bra för lärdom och förstånd och att den kan bidra till att förbättra landets seder. Kraftman var ensam bland förslagsställarna med att förorda att censuren helt avskaffas. Hur den än utformas leder den lätt till godtyckliga bedömningar, ansåg han.

En ny tanke som Kraftman framförde var att boktryckarna ska vara ansvariga för det som lämnar deras pressar. I övrigt ville Kraftman se ungefär samma begränsningar som Schönberg, det vill säga religionen, konstitutionella frågor och medborgarnas heder bör behandlas med varsamhet i tryckta skrifter.

Hur utskottet ställer sig till uppfattningarna i dessa betänkanden fick vi inte veta vid dagens sammanträde. På grund av tidsbrist beslutades att diskussionen av innehållet fick anstå till nästa möte med utskottet, som är planerat till den 20 november.

Jonas Nordin

Other posts

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.