Idag för 250 år sedan: 20 november 1765

Principförklaring om tryckfrihetens nytta

Från Riksdagen. I dag har Tredje utskottet återigen sammanträtt om införandet av tryckfrihet i Sverige. Den diskussion om tidigare tryckfrihetsbetänkanden som sköts upp från förra mötet till i dag ägde aldrig rum. I stället fattade utskottet flera principiellt viktiga beslut om hur en framtida tryckfrihetsförordning ska utformas.

Utskottet beslutade inledningsvis att själva förordningen kan innehålla detaljerade paragrafer, men betänkandet måste vara kort och slagkraftigt. Man talade om betänkandet som ett ”vehiculum”, alltså ett medel eller verktyg för att övertyga om tryckfrihetens stora nytta.

Samma betydelse gav man åt ingressen till den kommande lagen. Den ska beskriva ”nyttan av ljus och sanning för en stat, samt däremot skadan av mörker”, som det hette i diskussionen. Tredje utskottet förbereder sig med andra ord för att kraftfullt bemöta de tvivel som fortfarande kan finnas kvar hos delar av allmänheten om det lämpliga med att införa tryckfrihet. Man gjorde också klart att den nya förordningen ska ersätta alla tidigare stadgar som reglerar tryckeriverksamheten i landet.

En helt oreglerad tryckfrihet är i alla händelser inte aktuell. Det nämndes under dagens överläggningar att förordningen å ena sidan ska vara tydlig med att precisera de begränsningar som fortfarande kommer att finnas. Å andra sidan ska den precisera särskilt viktiga områden där tryckning kommer att vara tillåten. Utskottet visar en tydlig strävan att komma bort från den godtycklighet i lagtolkningen som hittills varit rådande på området. I den meningen gjordes det också klart att kanslikollegiums befattning med tryckeriärenden kommer att upphöra helt med den nya lagen.

Med dagens diskussioner känns det som om utskottet för första gången kommit framåt med konkreta åtgärder för den kommande tryckfriheten. Det återstår att se om man kommer att kunna förvalta dessa idéer och dessutom få Stora deputationen att acceptera dem. Det är sist och slutligen där som ärendet avgörs innan det går till de fyra stånden för stadfästelse.

Utskottets nästa sammanträde kommer att äga rum redan i övermorgon.

Jonas Nordin

Other posts

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.