Idag för 250 år sedan: 27 november 1765

Straffsats för tryckfrihetsbrott beslutad

Från Riksdagen. Dagens sammanträde med tredje utskottet blev rejält försenat på grund av att borgarståndets plenarmöte drog ut på tiden. Den enda fråga utskottet hann med att behandla var därför vilket straffet kommer att bli för den som bryter mot de begränsningar i den kommande tryckfriheten som bestämdes vid förra mötet. Undantagen kommer som bekant att vara nedsättande omdömen om den lutherska religionen, regeringsformen eller kungahuset samt dessutom ärekränkningar och osedligheter.

Titus Oates in the pillory (1685)

Utskottet stannade vid ett maximalt bötesstraff på 300 daler silvermynt. I dagens löneläge är det mer än ett halvårs lön för en förste styrman. Det får ändå anses som en efterlängtad reform att ett maxbelopp slås fast. Det är ju bara fem år sedan kanslikollegium fastställde en bötessumma på 1 000 daler silvermynt för den som på ett eller annat sätt befattade sig med Peter Forsskåls bekanta skrift Tankar om borgerliga friheten. Syftet med Stora deputationens arbete är ju att allmänt minska godtycket i rättskipningen, vilket väl böterna för Forsskåls pamflett får anses ha varit ett utslag av.

Borgmästare Erik Miltopæus från Ekenäs reserverade sig mot dagens beslut. Hans uppfattning är att böterna även ska kombineras med ett skamstraff. Somliga läsare kanske minns hur den kände författaren Daniel Defoe 1703 fick schavottera i det som engelsmännen kallar ”the pillory” för en satir om religionsfrihet. Metoden används fortfarande regelmässigt i Storbritannien. Utskottet stödde i vilket fall inte förslaget.

Jonas Nordin

Other posts

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.