Idag för 250 år sedan: 8 november 1765

Hemlighetsfull skrift påverkar tredje utskottets arbete

Från Riksdagen. Stora deputationens tredje utskott, som förbereder införandet av en tryckfrihetsförordning i Sverige, avslutade i dag läsningen av den anonyma skrift som vi rapporterade om i går. Det har fortfarande inte gått att få någon klarhet i vem författaren är och eftersom denne genom utskottets ordförande baron Gustaf Reuterholm begärde att få tillbaka manuskriptet omedelbart efter uppläsningen har frittord250 inte kunnat titta närmare på det.

Den läsande allmänheten vet ju att förra kommerserådet Anders Nordencrantz (bilden) länge har intresserat sig för censur- och tryckfrihetsfrågor. Få personer har väl gjort så mycket som han för att väcka opinion i detta ämne. Eftersom han vid den pågående riksdagen blivit ledamot av sekreta utskottet och bankodeputationen kan det ju tänkas att han på detta sätt ändå velat göra sig hörd i sin gamla hjärtefråga. Att skriften beskrivs som ”skicklig men vidlyftig” av tredje utskottet gör i vilket fall inte gissningen orimlig.

En annan skribent som på senare tid visat allt mer intresse i ämnet är den unge herr Anders Schönberg. Genom sitt arbete som auskultant vid Svea hovrätt är han väl insatt i det svenska rättsläget och han var även ledamot i det särskilda tryckfrihetsutskottet vid förra riksdagen 1760–1762. Senast förra året skrev han förordet till Samuel Alnanders dissertation om den svenska censurhistorien, Historia librorum prohibitorum in Svecia, som lades fram vid universitetet i Uppsala. Han har han med andra ord behållit sitt intresse för ämnet. Schönberg är en känd anhängare av hattpartiet och eftersom mössorna för varje dag som går verkar få ett allt större övertag i tryckfrihetsdiskussionerna kan man föreställa sig att detta upplevs som frustrerande av någon som har drivit frågan med andra utgångspunkter.

Somliga kan helt säkert uppfatta att detta sätt att bedriva anonym påverkan på ett riksdagsutskott tangerar gränsen för det lagliga. Innan tredje utskottet eller dess ordförande baron Reuterholm gör manuskriptet tillgängligt lär vi i vilket fall få nöja oss med spekulationer om upphovsmannens identitet.

Enligt uppgift kommer tredje utskottets nästa sammanträde att äga rum den 12 november.

Jonas Nordin

Other posts

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.