Arkiv månadsvis: december 2015

Det fria ordet i Södertälje

Litterära föreningen Wendelas Wänner i Södertälje uppmärksammar det fria ordet ett år efter attentatet mot Charlie Hebdos redaktion i Paris. Välkommen att lyssna på ett samtal mellan två välkända och engagerade tryckfrihetsexperter, Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident och tidigare justitiekansler…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 18 december 1765

Tredje utskottet presenterar betänkande om tryckfrihet Från Riksdagen. Ett viktigt steg mot en tryckfrihetsreform togs i dag då Tredje utskottet formulerade ett delbetänkande över sitt arbete så här långt. Betänkandet kommer att avlämnas till Stora deputationen under våren. Motsättningarna har, s…

Läs mer ...

Offentlighet och yttrandefrihet i Norden 1815–1900

Nytt nordiskt forskningsprojekt. Offentlighet och yttrandefrihet är förutsättningar för dagens tillitsbaserade och öppna nordiska samhällen. Vägen dit har gått genom kamp, konflikt och gradvisa reformer. Ett nytt nordiskt forskningsprojekt kommer att studera förutsättningarna för yttrandefrihetens och offentlighetens framväxt och etablering…

Läs mer ...

Näthatet och yttrandefriheten

Seminarium om personlig integritet. Onsdag 10 februari 2016 klockan 15–17 ordnar Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp och Institutionen för mediestudier (JMK) ett rykande färskt seminarium om ett statligt utredningsförslag om hur din och min integritet ska få ett starkare skydd, bland annat i sociala medier. Hur långt…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 12 december 1765

Riksdagens maktställning officiellt bekräftad Från Riksdagen. Vid dagens korta sammanträde med Tredje utskottet fattades beslut i två viktiga principfrågor. Dels bekräftades att akademiska arbeten vid universiteten ska vara fria från censur men precis som tidigare godkännas av fakulteterna innan de får…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 9 december 1765

Medborgarna får ökad insyn i politiken Från Riksdagen. I dag har Tredje utskottet sammanträtt och tagit ett ordentligt kliv fram mot en färdig reform på tryckfrihetens område. Det mest överraskande är den omfattande offentlighet kring politisk beredning som föreslås av utskottet. För…

Läs mer ...

Saad Hajo om satir och yttrandefrihet

Den 10 november tilldelades satirtecknaren Saad Hajo EWK-priset vid en ceremoni på Arbetets Museum i Norrköping. Prisceremonin följdes av ett samtal med Saad Hajo om tillståndet för satiren i dagens värld. Satiren öppnar för samtal mellan meningsmotståndare, men hur behåller man…

Läs mer ...