Folkmassa

Idag för 250 år sedan: 24 februari 1766

Förslag lagt om offentlig insyn

Från Riksdagen. Vid ett kort sammanträde har Stora deputationens tredje utskott i dag tagit ställning för förslaget om offentlig insyn i allmänna handlingar. Om utskottet får sin vilja igenom kommer allmänna handlingar från ämbetsverk och domstolar i normalläget att vara tillgängliga för alla medborgare. Vid utskottets möte förra veckan uppstod diskussion om det förslag i denna riktning som presenterades före jul. Kammarherren Gustaf Wachschlager reste invändningar och menade att domstolsutslag enbart bör hållas tillgängliga för parterna i det aktuella målet.

Nu har alltså tredje utskottet övervägt frågan och förordar att öppenheten ska gälla utan inskränkningar. Att utskottet avvisar Wachschlagers reservationer får tolkas som att man ser den ökade insynen i första hand som ett medel att stärka rättssäkerheten, och inte som ett sätt för enskilda att driva sina privata tvister vidare utanför domstolen.

Om förslaget antas av Stora deputationen kan det få långtgående följder för det politiska klimatet i landet. Anhängarna menar att det kommer att stärka medborgarnas inflytande, medan kritikerna befarar att det kan medföra omfattande negativa verkningar på den personliga integriteten för vanliga människor. Tredje utskottet menar med sitt ställningstagande att de positiva effekterna överväger. Den ämbetsman som följer sitt samvete och gällande regelverk har inget att dölja för allmänheten, resonerar man.

Jonas Nordin

Other posts

 • Är inte årtalet måhända anno 1766 och inte 1765? Så här i början på året brukar risken för feltänk vara stor för årtal! MVH

 • COMMENTS (3)

  1. Björn Sonesson 24th februari 2016 at 22:17 -

   Är inte årtalet måhända anno 1766 och inte 1765? Så här i början på året brukar risken för feltänk vara stor för årtal! MVH

   Reply
   • Jonas Nordin 27th februari 2016 at 00:43

    Helt riktigt! Årtalet är nu korrigerat. Red.

    Reply
    • http://www./ 16th november 2016 at 10:20

     Hey hey hey, take a gander at what’ you’ve done

     Reply

  Leave a Reply