Integritet och straffskydd på nätet

I dag har lagman Gudrun Antemar presenterat utredningen ”Integritet och straffskydd” om brott på nätet (SOU 2016:7). Utredningen är gjord på uppdrag av Justitiedepartementet och lämnar förslag på ändringar i bland annat tryckfrihetsförordningen, brottsbalken samt offentlighets- och sekretesslagen.

I en artikel i Dagens Nyheter sammanfattar utredningens ordförande sina förslag.

Den moderna kommunikationstekniken skapar inte bara möjligheter utan även problem, sägs det. I utredningen föreslås en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet. Gränserna för hot, kränkningar och intrång i privatlivet föreslås bli tydligare och den personliga integriteten måste få ett stärkt straffskydd.

Förslagen sammanfattas av utredningens ordförande i sex punkter:

  1. Det behövs en ny straffbestämmelse om olaga integitetsintrång utanför det grundlagsskyddade området.
  2. Det krävs ett utvidgat ansvar för olaga hot och integritetsintrång.
  3. Bestämmelser om ofredande och kränkningar ska gälla fler fall än i dag.
  4. Straffansvaret för ärekränkningsbrott ska utvidgas för att skydda varje människas anseende, självkänsla och värdighet.
  5. Det föreslås ett utvidgat straffansvar för den som tillhandahåller elektroniska anslagstavlor.
  6. Brottsskadeersättningen ska utvidgas till att även omfatta ärekränkning och grovt förtal.

Justitiedepartementets pressmeddelande och filmad presskonferens kan ses här.

Kommittédirektivet kan läsas här.

Hela utredningen kan läsas här.

Den 10 februari ordnar Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp och Institutionen för mediestudier vid JMK i Stockholm ett seminarium med Gudrun Antemar, ordförande i nätbrottsutredningen, Andreas Norlén, ordförande i riksdagens konstitutionsutskott och Daniel Gustavsson, huvudsekreterare i Mediegrundlagskommittén. Moderator är Stephen Lindholm. Läs programmet här.

Jonas Nordin

Other posts

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.