Idag för 250 år sedan: 19 februari 1766

Tredje utskottet vill ge medborgarna tillgång till allmänna handlingar

Från Riksdagen. Efter två månaders uppehåll har Stora deputationens tredje utskott återigen samlats för att fortsätta sitt arbete med en tryckfrihetsförordning. I december förra året hade utskottet kommit så långt att det lade fram ett betänkande om censuren och ett utkast till förordning. Dessa dokument togs nu upp till förnyad behandling.

Utskottet har uppenbart njutit sin långa julledighet fullt ut och borgmästaren Erik Miltopæus från Ekenäs önskade att hela ärendet bordlades någon dag eller två, så att ledamöterna skulle hinna sätta sig in i frågorna igen.

Ska handlingar från rådstugan kunna begäras ut av vem som helst i framtiden? Frågan behandlas just nu på Riksdagen av Stora deputationens tredje utskott.
Ska handlingar från rådstugan kunna begäras ut av vem som helst i framtiden? Frågan behandlas just nu på Riksdagen av Stora deputationens tredje utskott.

Kammarherren Gustaf Wachschlager föreslog strykningar i den paragraf som berör domstolshandlingars offentlighet. Som principen formulerats skulle det i framtiden vara fritt för var och en att begära ut och publicera handlingar och utslag från rättegångar oavsett vilka skäl man kan tänkas ha. Wachschlager anser att denna möjlighet endast borde vara öppen för målets sakägare, men inte för tredje part. Han befarar att en sådan långtgående öppenhet riskerar att missbrukas och skapa osämja i en tid av växande splittring mellan medborgarna.

Frågan är av stor principiell betydelse eftersom den handlar om huruvida rättskipning och politik generellt rör alla medborgare eller om de enskilda sakfrågorna är en ensak bara för de närmast berörda parterna. Vilket svar man ger beror på om man ser politik som konfliktlösning mellan särintressen eller som en strävan mot allmänna medborgerliga rättigheter. De långtgående följderna av formuleringarna i denna paragraf gjorde att utskottet biföll Miltopæus förslag och bordlade ärendet till nästa sammanträde, som äger rum den 24 februari.

Jonas Nordin

Other posts

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.