Idag för 250 år sedan: 7 april 1766

Offentlighetsprincipen antagen av Riksdagen!

Från Riksdagens stora deputation. Efter lång väntan har Stora deputationen idag sammanträtt för att behandla det förslag till tryckfrihetsförordning som tredje utskottet presenterade i februari månad. Utskottet har bland annat föreslagit att det hädanefter ska vara fritt att trycka alla sorters handlingar från riksdagens arbete, inklusive protokoll och enskilda riksdagsledamöters inlämnade betänkanden. Denna fråga kom att helt behärska dagens sammanträde och debattens vågor gick tidvis höga.

Baron Josias Cederhielm menade att det vore mycket vanskligt med att offentliggöra handlingar och uttalanden på detta sätt. Resultatet kan mycket väl bli att den enskilde ledamoten hellre väljer att tiga sig genom riksdagsarbetet än riskera att hamna under allmänhetens domstol, som han sade med bifall från flera andra. Ett annat argument, som framfördes kommendanten Erik Linderstedt, var att en sådan öppenhet riskerar att lamslå riksdagsarbetet eftersom de olika ståndens taktiska överväganden skulle komma till allmän kännedom.

Mot detta invände komminister Anders Chydenius att i fria stater står friheten alltid i proportion till tryckfriheten: mörker föder dumhet och dumhet föder träldom. Chydenius instämde med vad adelns nuvarande talman Thure Gustaf Rudbeck yttrade redan vid förra riksdagen 1761: den enda censur som bör förekomma är allmänhetens omdöme, som tyglar oförskämdheter och håller riksdagsledamöternas uttalanden inom förnuftets och eftertankens gränser. Chydenius slog avslutningsvis fast att uppror aldrig existerar där frihet regerar. Med detta inlägg fick han med sig majoriteten av ledamöterna även om debatten långtifrån var över.

Kammarherre Fredric Ulric von Essen lyfte fram en upphovsrättslig aspekt. Han ansåg att varje medborgare fritt förfogar över sin tunga och sin penna. Med en tryckfrihet som gör det möjligt att trycka riksdagshandlingar befarade han att vem som helst kommer att kunna trycka och sälja goda tal till allmänheten och därmed göra sig en förtjänst på andras arbete. Denna invändning fick litet eller inget stöd av övriga ledamöter.

Diskussionen kokade i slutändan ihop till en fråga: om den föreslagna offentlighetsprincipen är förenlig med rikets grundlagar eller inte. Den springande punkten är paragraf 22 i riksdagsordningen från 1723. Där står att ”inga vid riksdagarna hållna protokoll … må utfordras eller till någon utlevereras, utan bör de på sina orter i gott och säkert förvar hållas”. Propositionen ställdes om deputationen ansåg att denna formulering ska förstås som att riksdagens handlingar mycket väl kan kopieras och tryckas så länge originalprotokollen förvaras tryggt och säkert bland stånden. Denna tolkning antogs med acklamation men med tillägget att den inte skulle ha retroaktiv verkan.

Beslutet får sägas innebära en lycklig, rentav nödvändig förändring av arbetsformerna i riksdagen. Men med detta sagt går det inte att komma ifrån intrycket att deputationens beslut bygger på en ganska fri och generös tolkning av vad som står i riksdagsordningen.

För Stora deputationen återstår ännu att gå igenom och ta ställning till övriga delar av tredje utskottets förslag till tryckfrihetsförordning. Det kan förväntas att förslaget om upphävande av censuren kommer att väcka minst lika mycket diskussion.

Jonas Nordin

Other posts

  • COMMENT (1)

    1. […] Riksdagens tredje utskott. Efter framgångarna för två veckor sedan med att få principen om riksdagshandlingars offentlighet accepterad av Stora deputationen har […]

      Reply

    Leave a Reply

    Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.