Arkiv månadsvis: maj 2016

TISDAGAR MED TRYCKFRIHETEN – SE HELA SERIEN

Nu går det att se alla program i serien Tisdagar med tryckfriheten på webben Samtalsserien Tisdagar med tryckfriheten ordnades gemensamt av Kungliga biblioteket och Kulturrådet under våren 2016. Under fem tisdagar diskuterades tryck- och yttrandefrihetsfrågor ur olika aspekter av inbjudna experter. Samtalen filmades av Kungliga biblioteket…

Läs mer ...

Seminarium om Forsskål i Helsingfors

Den 2–4 maj högtidlighölls Unesco:s årliga Världsdag för pressfrihet (World Press Freedom Day) i Helsingfors. Bland de många programpunkterna var seminariet ”Forsskål’s Mandate: 250 years of Freedom of Information” i finska Riksarkivets lokaler. Seminariet ägnades staden Helsingfors&#8217…

Läs mer ...

Kent: ”Vi värnar om vår tryckfrihet”

Tryckfrihetsåret har fått sina egen – inofficiella – kampanjsång. På rockgruppen Kents nyutkomna album Då som nu för alltid sjunger de om ett välbekant tema i låten ”Falska profeter”. Den aktuella versen lyder: Gallergrindar slår igen Murar av betong växer omkring oss…

Läs mer ...

Tisdagar med tryckfriheten på SVT Play

De två sista programmen i Kungliga bibliotekets och Kulturrådets samtalsserie Tisdagar med tryckfriheten är nu tillgängliga via SVT Play. Den 3 maj samtalade Jan Guillou, Karin Helander och Makode Linde om temat ”Är ingenting heligt? Konstens frihet och ansvar”. Programmet kan ses här. Läs…

Läs mer ...

Samtal om karikatyren i yttrandefrihetens tjänst

Den politiska satirteckningen lever under tynande förhållanden i svensk press. Vilken betydelse detta får för det kritiska samtalet om samhälle och politik diskuteras i ett panelsamtal på Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm, måndag den 30 maj klockan 18:00. I samtalet kommer den politiska karikatyren och…

Läs mer ...

Tecknad satir är också en del av det fria samtalet

Narren har i långa tider haft till uppgift att säga de sanningar som ingen annan fått eller vågat säga. Den träffsäkra politiska satirteckningen kan blixtbelysa och förklara fenomen som trots långa beskrivande utredningar fortfarande ter sig svårbegripliga. Trots detta är…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 16 maj

Överraskande vändning i tryckfrihetsfrågan Från Riksdagens tredje utskott. Vid tredje utskottets sammanträde i dag skedde en överraskande vändning i tryckfrihetsfrågan. För tre veckor sedan enades utskottet om att avskaffa förhandscensuren utan begränsningar. Beslutet fattades med minsta möjliga marginal och n…

Läs mer ...

Hat och hot i Putins Ryssland

Hat och hot i Putins Ryssland. Hur kan det bemötas? Som en del i uppmärksammandet av den svenska tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum bjuder Medieinstitutet Fojo, Svenska Unescorådet och Tidningsutgivarna (TU) in till ett samtal med de ryska journalisterna Nadezda Azhgikhina och Victoria Ivleva. Hör dem ber…

Läs mer ...

Hur lever myndigheterna upp till offentlighetsprincipen?

Tryckfrihetsåret är ett tillfälle att öka kunskapen om offentlighetsprincipen, inte bara bland allmänheten utan även bland dem som ska tillämpa den. Onsdag den 25 maj presenterar journaliststuderande på KMK en undersökning om hur myndigheterna lever upp till kraven på insyn och öppenhet. Studenterna har unders…

Läs mer ...