Idag för 250 år sedan: 16 maj

Överraskande vändning i tryckfrihetsfrågan

Från Riksdagens tredje utskott. Vid tredje utskottets sammanträde i dag skedde en överraskande vändning i tryckfrihetsfrågan. För tre veckor sedan enades utskottet om att avskaffa förhandscensuren utan begränsningar. Beslutet fattades med minsta möjliga marginal och några av de ledamöter som då var frånvarande återuppväckte frågan vid dagens möte. Bland dem som nu börjat hysa betänkligheter, som det hette, finns utskottets ordförande Gustaf Reuterholm och biskop Carl Fredrik Mennander. Reuterholm har författat ett eget betänkande, vilket alltså innebär att denna nybildade oppositionella falang lanserade ett förslag som konkurrerar med det som utskottet redan antagit.

Chydenius
Kan man lita på prosten Chydenius? Vad har han för agenda – egentligen?

Detta var dock inte dagens märkligaste tur. Komministern Anders Chydenius fick vid förra mötet utskottets förtroende att renskriva och justera det betänkande man enats om. Några av ledamöterna hade emellertid inför dagens möte fått veta att Chydenius i renskriften behållit den teologiska censuren och inte alls slopat all form av förhandsgranskning, vilket var vad man hade kommit överens om.

Chydenius’ försök att förklara denna märkliga förändring var inte helt glasklara. Å ena sidan menade han att det är nödvändigt för religionen och själavården med någon form av kontroll, men den ska bara tillgripas i yttersta nödfall. En sådan kontrollmekanism ska heller inte tillåtas spilla över på skrifter i politiska frågor, försäkrade han. Å andra sidan menade han sig inte heller ha gjort våld på de åsikter som uttrycktes av utskottet vid sammanträdet den 21 april. Om detta rådde delade meningar, men eftersom inte alla ledamöter från förra mötet var närvarande fick frågan bordläggas.

Tryckfrihetsvännerna i utskottet blev nog lika snopna som censursförespråkarna blev uppiggade av dessa turer. De senare fick nu tillfälle att återupprepa sina tidigare argument och det blev dessutom en längre diskussion om vilka principer som ska gälla vid renskrift av protokoll.

Förvirringen är i alla händelser större än någonsin och den fråga som tycktes avgjord för tre veckor sedan är nu åter ett ämne för diskussion. Nu finns två förslag till betänkande om censurens framtid, författade av Chydenius respektive Reuterholm. Utskottet fick i läxa att begrunda dessa till nästa gång man sammanträder för att då förhoppningsvis nå en gemensam ståndpunkt. Fortsättning följer.

Jonas Nordin

Other posts

  • COMMENT (1)

    1. […] om att förorda avskaffandet av all form av förhandsgranskning, ett ställningstagande utskottet några veckor senare överraskande backade ifrån. Det är den mer restriktiva linjen som nu tycks vinna överhanden i […]

      Reply

    Leave a Reply

    Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.