Arkiv månadsvis: juni 2016

Ungdomar omfamnar yttrandefriheten

Många projekt under Tryckfrihetsåret är glädjande nog inriktade på att stimulera den ungdomliga skaparkraften. Stadsbiblioteket i Uppsala har velat frigöra kreativiteten inom bildberättandet genom en satsning på fritt serietecknande. Föreningen Fyrhuset i Stavnäs i Värmdö har i stället satsat på ber…

Läs mer ...

Peter Forsskål och det fria ordet i Belgrad

Liksom många andra svenska beskickningar valde den svenska ambassaden i Belgrad att uppmärksamma det fria ordet på nationaldagen den 6 juni. Ambassadör Christer Asp var värd för den välbesökta konferensen Open Sweden vid vilken Serbiens premiärminister Aleksandar Vučić var en av…

Läs mer ...

Tryckfrihetsåret i Bryssel

Den 31 maj arrangerade Sveriges EU-representation tillsammans med Tidningsutgivarna (TU) ett seminarium i Bryssel om hoten mot tryckfriheten i Sverige och omvärlden. Seminariet inleddes av Anders Ahnlid, ambassadör vid Sveriges ständiga representation vid den Europeiska unionen, och Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiministern. D…

Läs mer ...

Temasida om tryckfrihet på Riksarkivets webbplats

Offentlighetsprincipen, som infördes med 1766 års tryckfrihetsförordning, är en grundbult i det moderna arkivväsendet. På Riksarkivet förvaras de ursprungliga urkunder som berättar om tryckfrihetsförordningens tillkomst. På Riksarkivets webbplats finns en temasida som samlar texter och material som relaterar till tryckfrihetsfrågan under 1700-talet…

Läs mer ...