Temasida om tryckfrihet på Riksarkivets webbplats

Offentlighetsprincipen, som infördes med 1766 års tryckfrihetsförordning, är en grundbult i det moderna arkivväsendet. På Riksarkivet förvaras de ursprungliga urkunder som berättar om tryckfrihetsförordningens tillkomst.

På Riksarkivets webbplats finns en temasida som samlar texter och material som relaterar till tryckfrihetsfrågan under 1700-talet och senare. Artiklar och frågor är utformade så att de ska kunna användas i exempelvis skolundervisning eller andra sammanhang där man vill ge en grundläggande orientering och skapa diskussion om tryckfrihetens historia i Sverige.

Temat ”TF 250 år” nås på adressen: http://www.ra.se/tf-250-ar

Bilden ovan visar en samtida avskrift av tryckfrihetsförordningen, som antogs formellt den 2 december 1766 genom att signeras av kung Adolf Fredrik. Det aktuella dokumentet saknar dock underskrift. Var den ursprungliga, signerade handlingen tagit vägen är okänt.

Texten lyder: Kongl. Maijts Nådiga Förordning angående skrif- ock tryckfriheten; Gifwen Stockholm i Råd-Kammaren dh:n 2 Decembr 1766

Jonas Nordin

Other posts

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.