Idag för 250 år sedan: 3 juli 1766

EXTRA! ANDERS CHYDENIUS UTSLÄNGD FRÅN RIKSDAGEN!

Från Riksdagen. Prosten Anders Chydenius har uteslutits från prästeståndet. Den drivande kraften i formulerandet av en tryckfrihetsförordning får inte längre delta i riksdagens arbete.

Anders Chydenius (mössa), tidigare riksdagsledamot från Österbotten, har gjort sig känd som en förkämpe för tryckfriheten. Han har varit en av de ledande krafterna i Stora deputationens tredje utskott, som under hösten och våren förberett införandet av en tryckfrihetsförordning i Sverige. Genom att gå emot sitt eget partis finanspolitik har han nu förverkat rätten att företräda prästeståndet på riksdagen.

I sin nyligen utgivna skrift Rikets hjelp, genom en naturlig finance-system har Chydenius kritiserat den finansplan som riksdagen för en tid sedan antagit i syfte att höja penningvärdet genom uppskrivning av valutakursen. I sitt ställningstagande går Chydenius emot sitt parti samtidigt som han framför allvarlig kritik mot ett beslut som redan fattats av riksdagen. Detta har sekreta utskottet förklarat strida mot svensk grundlag.

Bakgrunden är att Chydenius först begärde och fick bokcensor Niclas von Oelreichs tillstånd att trycka skriften. Detta beslut upphävdes senare efter ingripande av lantmarskalken och partikamraten Ture Gustaf Rudbeck, som ville att texten skulle revideras i väsentliga stycken. Trots detta har Chydenius, med prästeståndets stöd, låtit trycka skriften utan ändringar, vilket lett till ingripanden både från andra stånd och från sekreta utskottet. Frittord250 erfar att Chydenius ska ha vilsefört sina ståndsbröder genom att inte informera om att censorn redan förbjudit skriftens publicering. Sekreta utskottet ser det som än allvarligare att Chydenius i efterhand kritiserat beslutet i en fråga som han har haft möjlighet att påverka när den varit uppe till behandling i hans eget stånd. Då valde han dock att tiga. Chydenius’ agerande riskerar att underminera riksdagens auktoritet när riket befinner sig i ett bekymmersamt ekonomiskt läge, hävdar nu kritikerna.

Idag har prästeståndet röstat om Chydenius’ framtid och med siffrorna 21 mot 12 beslutades att han med omedelbar verkan förlorar rätten att företräda ståndet under denna och nästa riksdag.

Anders Chydenius har varit en mycket flitig – kanske alltför flitig, enligt kritiska röster – ledamot under denna riksdag. Hur dagens beslut kommer att påverka det fortsatta arbetet med en tryckfrihetsförordning är oklart. Tredje utskottet har planerat in ett sammanträde i övermorgon för att diskutera det uppkomna läget.

Jonas Nordin

Other posts

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.