Stocklahoma

Idag för 250 år sedan: 5 juli 1766

Tryckfrihetsförordningen mot skyndsam fullbordan

Från riksdagens tredje utskott. Idag hade tredje utskottet sitt första sammanträde efter att ledamoten Anders Chydenius överraskande förlorat sin riksdagsplats. Med Chydenius’ uteslutning har tryckfrihetsfrågan förlorat en av sina starkast pådrivande krafter, men det tycks inte som att detta kommer att hejda den efterlängtade reformen. Tvärtom var det kanske Chydenius’ frånvaro som fick utskottet att uppvisa en ovanlig enighet eller åtminstone kompromissvilja kring dagens tvistefrågor.

Det talas om att riksdagen snart kommer att avslutas och utskottets ordförande Gustaf Reuterholm uppmanade till en konstruktiv ton i det fortsatta arbetet. Flera ledamöter sparade därför sina reservationer till de kommande förhandlingarna i Stora deputationen, där förordningstexten kommer att nagelfaras innan den läggs fram för godkännande av stånden.

Enigheten till trots kommer Chydenius’ frånvaro att bli kännbar eftersom det är han som mestadels hållit i pennan. Han har dock inte lämnat efter sig några utkast till de delar som ännu återstår att skriva, utan här får utskottet mer än tidigare göra en gemensam insats. Arbetet går nu in i en avgörande fas och utskottet kommer att fortsätta sitt arbete i övermorgon.

Jonas Nordin

Other posts

 • COMMENTS (2)

  1. También se requiere el establecimiento de criterios para examinar los costos en la adquisición de la energía utilizando los servicios, productos y equipos que se espera que tengan un impacto
   significativo sobre el rendimiento energético de la organización. http://www.blogigo.com/periodicarbiter62/Empresas-Paname-as-Certificadas-Con-Reglas-Iso-Diapositivas/1/

   Reply
  2. pet shop near me that sell kittens 08th februari 2017 at 01:19 -

   And the incessantly bass-constructing and practically wordless Pazzo!” is the type of gratuitous
   membership-filler the Boys have always correctly avoided.

   Reply

  Leave a Reply