Idag för 250 år sedan: 7 juli 1766

Reformarbetet fortgår trots avbräck

Under dagen har Stora deputationens tredje utskott haft sitt första sammanträde sedan ledamoten Anders Chydenius blivit av med sin riksdagsplats. Chydenius har varit en drivande kraft i arbetet med en tryckfrihetsförordning, men vid dagens möte blev det tydligt att det inte kommer att bromsa arbetet med reformen.

Ämne för dagen var hur en tryckfrihetsförordning kommer att påverka boktryckerierna och bokhandeln. Ett utkast till denna artikel hade författats av utskottets ordförande, Gustaf Reuterholm. Frittord250 har dessvärre inte haft tillgång till utkastet och kan inte närmare redovisa innehållet. Det blev heller ingen diskussion om innehållet denna gång eftersom flera ledamöter var frånvarande.

Eftersom Anders Chydenius inte längre kommer att delta i utskottets arbete åtog sig borgmästaren Leonard De la Rose (bilden) från Skanör att komplettera med de artiklar som ännu inte var författade. De la Rose kommer att presentera ett utkast vid nästa sammanträde, som planeras till nästa vecka.

Jonas Nordin

Other posts

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.