Arkiv månadsvis: september 2016

Tryckfrihetstema på Uppsala universitet

Under hösten anordnar Uppsala universitet olika programaktiviteter i anknytning till tryckfrihetsåret. Lyssna till universitetets forskare som håller föredrag om censur, tryckfrihet och rätten till information såväl historiskt som i samtiden. Bland annat kommer Thomas Nygren att föreläsa om Martin Luther King…

Läs mer ...

Mediegrundlagskommitténs betänkande presenterat

I dag överlämnade Mediegrundslagskommittén sitt betänkande (SOU 2016:58) till justitieminister Morgan Johansson. Den parlamentariska kommittén har letts av justitierådet Anders Eka , som presenterade arbetet och rekommendationerna vid en pressträff på Rosenbad under torsdagen. Utgångspunkten för kommitténs arbete har varit den…

Läs mer ...

Finns det en gräns för yttrandefriheten?

Var går gränsen för yttrandefriheten i vår digitala tid? Samtal på Stockholms stadsbibliotek i samarbete med Stockholms universitet. Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år. Hur viktig är den i dag? Finns det en risk att kampen mot näthatet underminerar demokratin? Eller kan en begränsning av…

Läs mer ...

Växjö: 350 + 250 + 50 = 650

I Växjö finns det i år 650 års historia att uppmärksamma: tryckfrihetsförordningens 250 och bibliotekets 350. Därtill fyller stadsbibliotekets huvudbyggnad 50 år. Allt detta uppmärksammas under en festvecka som pågår från den 30 september till den 8 oktober. Stifts- och gymnasiebiblioteket i…

Läs mer ...