Sverige–USA: 250–50. FOI-konferens i Los Angeles

Motsvarigheten till offentlighetsprincipen kallas på engelska Freedom of Information (FOI). Sedan 2009 slår Europarådets konvention 205 om tillgång till officiella handlingar fast att FOI innebär att allmänna handlingar som regel ska vara offentliga och bara kan undantas härifrån för att skydda andra rättigheter och legitima intressen. Konventionen har ännu inte trätt i kraft eftersom den ännu bara ratificerats av nio länder mot nödvändiga tio.

Vid den senaste räkningen hade 112 medlemsstater i FN antagit någon form av FOI-lag eller annan jämförbar lagstiftning. Kenya och Filippinerna tillhör de senaste i raden medan Sverige kronologiskt står först på listan med en 250-årig tradition att hänvisa till. För 50 år sedan undertecknade USA:s president Lyndon B. Johnson motvilligt den federala lagen om Freedom of Information.

Detta kombinerade 250- och 50-årsjubileum kommer att uppmärksammas vid en internationell vetenskaplig konferens vid Southwestern Law School, Los Angeles, den 4 november om FOI-lagstiftning på ett globalt plan. Vid konferensen framträder ett trettiotal talare från sex världsdelar. Handlingarna från konferensen kommer att publiceras i Journal of International Law.

Läs mer om konferensen här och här.

Ladda ned programfolder här.

Jonas Nordin

Other posts

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.