Arkiv månadsvis: november 2016

Tystnaden talar i Lund

Den 2 december klockan 12:30 invigs en stor yttrandefrihetskub utanför Domkyrkan i Lund. Det blir avsparken för en vecka av aktiviteter i tystnadens tecken för att markera press- och tryckfrihetens 250-årsjubileum. Emma Berginger, vice ordförande i Lunds kommunstyrelse, Anna Ringborg, projektledare på Raoul Wallenberg…

Läs mer ...

Temadag i Uppsala om tryckfrihet

Lördagen den 26 november ordnas en temadag i Uppsala om tryckfrihet historiskt, i nuet och i framtiden. Arrangörer är Folkrörelsearkivet för Uppsala län i samarbete med Stadsarkivet, Stadsbiblioteket och Uppsala universitet. Dagen inleds med historiska föredrag av litteraturvetarna Annie Mattsson och Ann Öhrberg, som…

Läs mer ...

Hur mår tryckfriheten i den digitala världen?

Nätet skapar nya möjligheter att sprida men också att kontrollera information, men förstår vi omfattningen av de förändringar som håller på att ske? Forskningsprojektet ”Kunskap i en digital värld” (Knowledge in a Digital World) vid Lunds universitet ordnar tillsammans med…

Läs mer ...

Spännande programpunkter om tryckfrihet i Uppsala

Den som intresserar sig för tryckfriheten ur ett historiskt perspektiv har två spännande programpunkter att se fram emot i Uppsala under november månad. Lördagen den 13 november anordnas en paneldiskussion om hur historieskrivning använts politiskt och ideologiskt och om hur den akademiska censuren verkat i…

Läs mer ...

1766 års tryckfrihetsförordning i ny engelsk översättning

Nu föreligger en helt ny engelsk översättning av Sveriges första tryckfrihetsförordning från 1766. Översättningen har utförts av Ian Giles och Peter Graves från Scandinavian Studies vid universitetet i Edinburgh. Sedan tidigare finns en engelsk översättning utförd av Peter Hogg vid…

Läs mer ...