Kategori: artikel

Skandinavien tidigt med fri press

Professor John Christian Laursen vid University of Californa, Riverside, skriver i The Critique om Sveriges och Danmarks tryckfrihetslagstiftning under 1700-talet. Peter Forsskål i Sverige och Johann Friedrich Struensee (bilden) i Danmark framhålls som exempel på den radikala upplysningen. I bägge fallen blev de första experimenten…

Läs mer ...