Kategori: debatt

Se debatt om den inställda debatten!

Fredagen den 2 december fyllde den första svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Kungliga biblioteket uppmärksammade jubileet med ett lunchsamtal om yttrandefrihet i en tid med ett allt hårdare åsiktsklimat där hot och hat blir vanligare. Samtalet föranleddes bland annat av att författaren Gellert Tamas…

Läs mer ...

Temadag i Uppsala om tryckfrihet

Lördagen den 26 november ordnas en temadag i Uppsala om tryckfrihet historiskt, i nuet och i framtiden. Arrangörer är Folkrörelsearkivet för Uppsala län i samarbete med Stadsarkivet, Stadsbiblioteket och Uppsala universitet. Dagen inleds med historiska föredrag av litteraturvetarna Annie Mattsson och Ann Öhrberg, som…

Läs mer ...

Finns det en gräns för yttrandefriheten?

Var går gränsen för yttrandefriheten i vår digitala tid? Samtal på Stockholms stadsbibliotek i samarbete med Stockholms universitet. Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år. Hur viktig är den i dag? Finns det en risk att kampen mot näthatet underminerar demokratin? Eller kan en begränsning av…

Läs mer ...

Hat och hot i Putins Ryssland

Hat och hot i Putins Ryssland. Hur kan det bemötas? Som en del i uppmärksammandet av den svenska tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum bjuder Medieinstitutet Fojo, Svenska Unescorådet och Tidningsutgivarna (TU) in till ett samtal med de ryska journalisterna Nadezda Azhgikhina och Victoria Ivleva. Hör dem ber…

Läs mer ...

Lillebror ser dig – mot det genomskinliga samhället?

Tisdagen den 17 maj avslutas Kungliga bibliotekets och Kulturrådets samtalsserie ”Tisdagar med tryckfriheten”. I det femte och sista  samtalet granskar panelen samtiden och siar om framtiden. Rubriken på samtalet är ”Lillebror ser dig – mot det genomskinliga samhället?”Hur ser yttrandefriheten ut i det digitala samhället och vilka…

Läs mer ...

Är ingenting heligt? Konstens frihet och ansvar

Tisdagen den 3 maj fortsätter Kungliga bibliotekets och Kulturrådets samtalsserie ”Tisdagar med tryckfriheten”. Det fjärde samtalet har rubriken ”Är ingenting heligt? Konstens frihet och ansvar” och handlar om konst, kultur och yttrandefrihetens gränser. Är konsten ett frirum med vidare gränser för yttrandefriheten…

Läs mer ...