Kategori: Idag för 250 år sedan

Idag för 250 år sedan: 2 december 1766

SVERIGE HAR FÅTT EN TRYCKFRIHETSFÖRORDNING! Som första land i världen har Sverige fått en lagstadgad tryckfrihet. Efter mer än ett års förberedelser och långdragna diskussioner inom riksdagen har den nya förordningen idag vunnit laga kraft genom att undertecknas av kung Adolf Fredrik…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 15 oktober 1766

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN ANTAGEN AV RIKSDAGEN! Kunglig underskrift krävs innan den vinner laga kraft De senaste veckorna har inneburit ett intensivt arbete i riksdagen för att få tryckfrihetsförordningen i hamn. En arbetsgrupp inom riksdagens stora deputation har sedan den 7 augusti varit sysselsatt med att slutredigera lagtexten inf…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 7 augusti 1766

Stora deputationen tar över tryckfrihetsarbetet Arbetet med en reform på tryckfrihetsområdet gick idag in i ett nytt skede då riksdagens stora deputation sammanträdde på stora riddarhussalen. Ett utkast till förordning har tidigare tagits fram av det så kallade tryckfrihetsutskottet, men det är nu Stora deputationens ansvar att…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 18 juli 1766

Tryckfrihetsutskottet avslutar sitt arbete Nya regler föreslås för boktryckare och bokhandlare Idag höll Stora deputationens tredje utskott, det så kallade tryckfrihetsutskottet, av allt att döma sitt sista sammanträde. Under sessionen avhandlades den tredje delen av utkastet till tryckfrihetsförordning eller den del som ber…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 14 juli 1766

Oklart om censurens framtid. Förhandsgranskningen eventuellt kvar trots tryckfrihetsreform Från Tredje utskottet. Riksdagens tryckfrihetsutskott röstade den 21 april i år för förhandscensurens fullständiga avskaffande. Det formella beslutet om tryckfrihetsförordningens utformning fattas visserligen av Stora deputationen och måste godkännas av de fyra…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 7 juli 1766

Reformarbetet fortgår trots avbräck Under dagen har Stora deputationens tredje utskott haft sitt första sammanträde sedan ledamoten Anders Chydenius blivit av med sin riksdagsplats. Chydenius har varit en drivande kraft i arbetet med en tryckfrihetsförordning, men vid dagens möte blev det tydligt att det…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 5 juli 1766

Tryckfrihetsförordningen mot skyndsam fullbordan Från riksdagens tredje utskott. Idag hade tredje utskottet sitt första sammanträde efter att ledamoten Anders Chydenius överraskande förlorat sin riksdagsplats. Med Chydenius’ uteslutning har tryckfrihetsfrågan förlorat en av sina starkast pådrivande krafter, men det tycks inte som…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 3 juli 1766

EXTRA! ANDERS CHYDENIUS UTSLÄNGD FRÅN RIKSDAGEN! Från Riksdagen. Prosten Anders Chydenius har uteslutits från prästeståndet. Den drivande kraften i formulerandet av en tryckfrihetsförordning får inte längre delta i riksdagens arbete. Anders Chydenius (mössa), tidigare riksdagsledamot från Österbotten, har gjort…

Läs mer ...

Idag för 250 år sedan: 16 maj

Överraskande vändning i tryckfrihetsfrågan Från Riksdagens tredje utskott. Vid tredje utskottets sammanträde i dag skedde en överraskande vändning i tryckfrihetsfrågan. För tre veckor sedan enades utskottet om att avskaffa förhandscensuren utan begränsningar. Beslutet fattades med minsta möjliga marginal och n…

Läs mer ...

I dag för 250 år sedan: 21 april 1766

FÖRHANDSCENSUREN AVSKAFFAS! Från Riksdagens tredje utskott. Efter framgångarna för två veckor sedan med att få principen om riksdagshandlingars offentlighet accepterad av Stora deputationen har tredje utskottet idag sammanträtt för att färdigställa ett slutbetänkande om censurens framtid. Utskottet har uppfattat det som…

Läs mer ...