Kategori: konferens

Hur mår tryckfriheten i den digitala världen?

Nätet skapar nya möjligheter att sprida men också att kontrollera information, men förstår vi omfattningen av de förändringar som håller på att ske? Forskningsprojektet ”Kunskap i en digital värld” (Knowledge in a Digital World) vid Lunds universitet ordnar tillsammans med…

Läs mer ...

Sverige–USA: 250–50. FOI-konferens i Los Angeles

Motsvarigheten till offentlighetsprincipen kallas på engelska Freedom of Information (FOI). Sedan 2009 slår Europarådets konvention 205 om tillgång till officiella handlingar fast att FOI innebär att allmänna handlingar som regel ska vara offentliga och bara kan undantas härifrån för att skydda andra…

Läs mer ...