Kategori: seminarium

Hat och hot mot kvinnliga journalister

På 250-årsdagen av den svenska tryckfrihetsförordningen den 2 december 2016 bjöd Medieinstitutet Fojo, Utrikesdepartementet, Svenska Institutet och Svenska Unescorådet in ett antal framstående internationella kvinnliga journalister och skribenter till Stockholm för att diskutera hat och hot mot mediearbetare världen över. Fojo motiverar seminariet…

Läs mer ...

Seminarium om hatbrott mot kvinnliga journalister

Den 2 december bjuder Medieinstitutet Fojo, Utrikesdepartementet, Svenska Institutet och Svenska Unescorådet in ett tiotal framstående internationella kvinnliga journalister och skribenter till Stockholm. Avsikten är inte bara att uppmärksamma 250-årsdagen av den första svenska tryckfrihetsförordningen utan också att lyfta fram de journalister och f…

Läs mer ...

Anderseminarium i Karlstad om tryckfrihet

Varje år anordnar Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för medieforskning ett journalistseminarium i Karlstad kring aktuella frågor. Årets seminarium, som äger rum onsdagen den 12 oktober klockan 12–17 har ett internationellt anslag på tryckfrihetsjubileet. Programmet centreras kring Sveriges relationer till omvärlden. Genom föreläsningar…

Läs mer ...

Peter Forsskål och det fria ordet i Belgrad

Liksom många andra svenska beskickningar valde den svenska ambassaden i Belgrad att uppmärksamma det fria ordet på nationaldagen den 6 juni. Ambassadör Christer Asp var värd för den välbesökta konferensen Open Sweden vid vilken Serbiens premiärminister Aleksandar Vučić var en av…

Läs mer ...

Tryckfrihetsåret i Bryssel

Den 31 maj arrangerade Sveriges EU-representation tillsammans med Tidningsutgivarna (TU) ett seminarium i Bryssel om hoten mot tryckfriheten i Sverige och omvärlden. Seminariet inleddes av Anders Ahnlid, ambassadör vid Sveriges ständiga representation vid den Europeiska unionen, och Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiministern. D…

Läs mer ...

Hur lever myndigheterna upp till offentlighetsprincipen?

Tryckfrihetsåret är ett tillfälle att öka kunskapen om offentlighetsprincipen, inte bara bland allmänheten utan även bland dem som ska tillämpa den. Onsdag den 25 maj presenterar journaliststuderande på KMK en undersökning om hur myndigheterna lever upp till kraven på insyn och öppenhet. Studenterna har unders…

Läs mer ...