Mix av den tryckta Tryckfrihetsförordningen från 1766 och den digitala från 1949 på Sveriges Riksdags webbplats.

Källmaterial & resurser

Skrifter om tryckfrihet och censur

The World’s First Freedom of Information Act. Anders Chydenius’ Legacy Today. Chydenius Foundation 2006.

Tankar om den borgerliga friheten. Peter Forsskåls skrift om tryckfriheten 250 år. Carl Gustaf Spangenberg, 2009.

Peter Forsskål 1732–1763. En Linnélärjunge i kamp för civila rättigheter. Jonas Nordin, 2013.

Så sinkar censuren mänsklighetens utveckling. Nils Funcke 2014.

1766 års tryckfrihetsförordning: bakgrund och betydelse. Jonas Nordin, 2015.

Fritt ord 250 år. Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland – ett levande arv från 1766. Riksdagens jubileumsbok 2016.

Press Freedom 250 Years. Freedom of the Press and Public Access to Documents in Sweden and Finland – a living heritage from 1766. English translation of the celebration book from the Swedish Riksdag.

Film

Nils Funcke om Tryckfrihetsförordningen 250 år. Youtube

Johan Hirschfeldt, ”Den återerövrade tryckfriheten”. Youtube

”Finns det en gräns för yttrandefriheten?” Nils Funcke, Jonas Nordin, Mårten Schultz. Stockholms universitet

Tisdagar med tryckfriheten:

  • Tryckfrihet – en kulturell konstruktion? Youtube
  • Offentlighetsprincipen – en udda svensk idé? SVT Play (Ej längre tillgänglig.)
  • Tryckfriheten – ett journalistiskt privilegium? Youtube
  • Är ingenting heligt? Konstens frihet och ansvar. SVT Play (Ej längre tillgänglig.)
  • Lillebror ser dig – mot det genomskinliga samhället? SVT Play (Ej längre tillgänglig.)
  • (Uppföljning från bokmässan 2016:) Made by Sweden? UR Samtiden

Riksdagens jubileumsseminarium 2 december 2016: Fritt ord 250 år. Riksdagen

Riksarkivet uppmärksammar tryckfrihetens 250-årsdag den 2 december 2016. Youtube

Länkar

Finska tryckfrihetsjubileets webbplats: Rätt att veta – Rätt att säga: painovapaus250.fi

Internationella Forsskålprojektet: Tankar om borgerliga friheten översatt till arton språk m.m.: peterforsskal.info

Information och hjälp om offentliga handlingar: allmanhandling.se

Tryckfrihetsförordningar, tilläggsförordningar och utredningar i kronologisk ordning

1766.02.12 Tryckfrihetsförordning: katalogpost och pdf.

1766.02.12 Tryckfrihetsförordningen i renskrift (antikva): pdf.

1766.02.12 Freedom of Print Ordinance (transl. Giles & Graves): pdf.

1774.04.26 Tryckfrihetsförordning: katalogpost och pdf.

1780.05.06 Kungl. Maj:ts kungörelse om boktryckarna: pdf.

1785.05.03 Kungl. Maj:ts kungörelse om boktryckarna, tillägg: pdf.

1792.07.11 Tryckfrihetsförordning : pdf.

1798.03.26 Kungl. Maj:ts kungörelse om brott mot tryckfrihetsförordningen: pdf.

1809.06.06 Regeringsform § 85–86: Wikisource; SNS.

1810.03.09 Tryckfrihetsförordning: katalogpost och pdf.

1810.10.15 Kungl. Maj:ts förklaring över Missgärningsbalken 6:5: pdf.

1812.07.16 Tryckfrihetsförordning: pdf.

1812.07.16 Tryckfrihetsförordning med tillägg till 1825: pdf.

1812.07.16 Tryckfrihetsförordning med tillägg till 1839: pdf.

1817.04.16 Kungl. Maj:ts brev om boktryckerierna: pdf.

1947.10.30 Förslag till tryckfrihetsförordning (SOU 1947:60): katalogpost och pdf.

1949.04.05 Tryckfrihetsförordning (SFS1949:105–2014:1370): länk.

1991.11.14 Yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469–2014:1359): länk.

2001.01.24 Betänkande. Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet (SOU 2001:28): katalogpost och länk.

2016.02.03 Betänkande. Integritet och straffskydd (SOU 2016:7): katalogpost och pdf.

2016.09.15 Betänkande. Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58): katalogpost och länk.


Alla texter är fria att använda enligt CC-BY (författarens namn) om inget annat anges.