Logotyp

cropped-afp.jpgLogotypen ”Fritt ord 250” är fri att använda i tryck och på webb för föreningar, organisationer, myndigheter och andra för att utmärka aktiviteter som uppmärksammar tryck- och yttrandefriheten under jubileumsåret 2016.

Användare av logotypen ”Fritt ord 250” förbinder sig att respektera alla människors lika värde och rättigheter och att inte använda den i sammanhang som kan uppfattas som hot eller uttryck för missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

I övrigt gäller de rättigheter och begränsningar som anges i Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105).

Vid missbruk kan tillståndet att använda logotypen återkallas av rättighetshavaren.

Logotypen är ritad av formgivaren Parasto Backman.

För att beställa logotypen i olika högupplösta format (jpg, tiff, png, eps) sänder man en bekräftelse på att man accepterar ovanstående villkor till info@frittord250.se, till elin.norquist@kulturradet.se eller till jonas.nordin@kb.se.

Jonas Nordin