Om Frittord250

Tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen 1766–2016

Webbplatsen Frittord250.se samlar meddelanden, information och material rörande tryckfrihetsåret 2016.

År 2016 fyller offentlighetsprincipen och den första svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Under tryckfrihetsåret 2016 kommer en mängd myndigheter, organisationer, föreningar och enskilda intressenter att ha programaktiviteter som uppmärksammar det fria ordet och rätten till fri information i Sverige och i omvärlden, historiskt, i nutid och i framtiden. Frittord250.se samlar information om aktiviteter som relaterar till tryckfrihetsåret. Här finns också resurser i form av bakgrundsmaterial, källtexter och kontaktuppgifter till personer med engagemang i tryckfrihetsfrågor med mera.

Frittord250.se är en fristående webbplats som administreras från Kungliga biblioteket. Bakom webbplatsen står alla de föreningar och organisationer som använder den för att uppmärksamma aktiviteter som pågår under jubileumsåret för den svenska tryckfrihetsordningen och offentlighetsprincipen.

Nyheter, frågor och synpunkter mejlas till: info@frittord250.se. Redaktörer är för närvarande Jonas Nordin och Isabelle Midy, Kungliga biblioteket.

Följande organisationer står bakom initiativet Fritt ord 250 år:

 • ABF Stockholm
 • Arbetets Museum, Norrköping
 • ArkivCentrum Örebro län
 • Arkivförbund Sydost
 • Bibliotek Sundbyberg
 • Bibliotek Uppsala
 • Biblis, förening för bokvänner
 • Dalarnas museum
 • Det fria ordets hus, Växjö
 • Dramaten
 • FiB-juristerna
 • Finlandsinstitutet
 • Fojo Media Institute
 • Folkuniversitetet Göteborg
 • Föreningen Fyren, Höganäs
 • Föreningen för arkiv och informationsförvaltning
 • Gruppen för oberoende press i Hässleholm
 • Gävle Konstcentrum
 • Göteborgs universitetsbibliotek
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan Väst, Trollhättan
 • Journalistförbundet
 • Karlstads universitetsbibliotek
 • Konstnärsnämnden
 • Kulturhuset Fyren, Kungsbacka
 • Kulturrådet
 • Kungl. Vitterhetsakademien
 • Kungliga biblioteket
 • Litteraturtidskriften Parnass
 • Lunds universitet
 • Länsbibliotek Västernorrland
 • Malmö Opera
 • Malmö Stad
 • Open Knowledge Sverige
 • Orionteatern, Stockholm
 • Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law
 • Regionarkiv, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad
 • Riksarkivet
 • Riksdagsbiblioteket
 • Sandvikens folkbibliotek
 • Sollefteå bibliotek
 • Stockholms stadsarkiv
 • Stockholms stadsbibliotek
 • Stockholms universitet
 • Strindbergsmuseet
 • Sveriges ambassad, Budapest
 • Svensk biblioteksförening
 • Svensk Presshistorisk Förening
 • Tierps Tryckeri AB
 • Ung Media
 • Uppsala universitet
 • Wendelas vänner, Södertälje
 • Växjö stadsbibliotek
 • Åre kommunarkiv
 • Ängelholms stadsbibliotek
 • Örebro stadsbibliotek

Alla texter är fria att använda enligt CC-BY (författarens namn) om inget annat anges.